Lloc de trobada dels professors. Panell d'informació. Fòrum i sala de reunions.